21 marca, 2020

Aktualności

 Poniżej została przedstawiona statystyka, w jaki sposób rodzice zdecydowali o terminach , w których ich dzieci  przystąpią do I Komunii św.  Mam nadzieję, że pomoże to pozostałym rodzicom, zdecydować o swoich dzieciach.

Proszę traktować terminy w sposób swobodny,  pozostawiając sobie możliwość ich zmiany. W taki sam sposób będą traktowane przeze mnie,  w zależności od sytuacji epidemiologicznej i prawnych możliwości zorganizowania uroczystości. 

 

klasa

liczba  dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

liczba rodziców którzy określili  termin

liczba dzieci zdeklarowanych na   zaproponowane terminy

     

maj-20

wrz-20

maj-21

           

kl. III a  SP nr. 1

14

8

1

3

4

kl. III b  SP nr. 1

16

11

2

8

1

kl. III a  SP nr. 2

19

12

0

4

8

kl. III b  SP nr. 2.

16

5

2

2

1

 

65

36

5

17

14

 

 Propozycja przystąpienia dzieci do I Komunii Św. w roku 2020

Obecna sytuacja epidemiologiczna i związane z nią obostrzenia, każą nam podejmować decyzje, które w zgodzie z obowiązującymi zarządzeniami, pozwolą zakończyć czas  przygotowania dzieci do przyjęcia I Komunii św. i do niej doprowadzić.  

Stan prawny, od poniedziałku 20.04.2020 r. zezwala,  aby w kościele jednorazowo mogła przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni kościoła. Powierzchnia naszego kościoła,  pozwala na jednoczesne przebywanie w nim 24 osób.

Mając  to na uwadze, poddaję  pod rozwagę rodziców, następujące propozycje, zgodnie z którymi I Komunia św. może się odbyć: 

  1. każdego dnia, przez cały miesiąc maj, na specjalnej Mszy Św. o godz. 17.00.   Do I Komunii Św. będą mogły przystępować  dzieci pojedynczo lub dwójkami (maksymalnie czworo – jeśli takie będą uzgodnienia rodziców dzieci), zachowując przepisy, aby ilość uczestników na Mszy Św. nie przekroczyła określonego limitu – 24 osób.
  2. na dodatkowej Mszy Św. w kolejne niedziele maja: 03.05;  10.05: 17.05; 24.05  o godz. 10.00; 12.00; 13.00 po czworo dzieci ( w tej sytuacji, przy udziale tylko  5 osób z rodziny dziecka) 
  3.  w trzecią  niedzielę września tj.  20.09.2020 r. ( zostanie zorganizowana odpowiednio do zarządzeń, jakie wówczas będą obowiązywać).
  4. w przyszłym roku, w  2 niedzielę maja 2021 r. tj. 09.05.2021 r.

Prosimy, aby po zastanowieniu się i rozważeniu propozycji, powiadomić o podjętej decyzji,  drogą elektroniczną na adres:  e-mail  prochowice@diecezja.legnica.pl  

Zaznaczam, że nie chodzi w tym, aby zdecydowała większość rodziców o którejś z propozycji. Każdy z rodziców niech podejmie decyzję względem własnego dziecka.

Ks. Proboszcz