30 września, 2018

bierzmowanie

Najbliższe spotkanie z kandydatami do bierzmowania 09.02.2021 o 18.00

Zadanie domowe: Przeczytać Ewangelię według św. Łukasza
zwłaszcza rozdział 15

ks. Jakub Bochyński