28 kwietnia, 2018

Dekanat

W skład dekanatu Prochowice wchodzi siedem parafii

PROCHOWICE, par. pw. św. Jana Chrzciciela

ks. proboszcz Tadeusz Dąbski, tel. par. 76 858 44 56

BIENIOWICE, par. pw. Zwiastowania Pańskiego

ks. proboszcz Zdzisław Michalski, tel. par. 76 857 58 71

KAWICE, par. pw. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego

ks. proboszcz Paweł Mania, tel. par. 76 858 47 76

KOSISKA, par. pw. św. Piotra i Pawła

ks. proboszcz Krzysztof Zambroń, tel. par. 76 857 45 43

KUNICE, par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

ks. proboszcz Andrzej Białek, tel. par. 76 857 54 84

ROSOCHATA, par. pw. Wniebowzięcia NMP

ks. proboszcz Józef Juźków, tel. 532 691 683

RUJA, par. pw. św. Łukasza Ewangelisty

ks. proboszcz Wiesław Złotek, tel. par. 76 858 03 91