28 kwietnia, 2018

Kancelaria


Kancelaria parafialna jest otwarta:

wtorek

16.30 – 17.30 (w okresie letnim),

15.30-16.30 (w okresie zimowym)

sobota

10.30 – 12.00

w trakcie kolędy (styczeń) – zobacz ogłoszenia parafialne

w sytuacjach nagłych prosimy dzwonić na telefon parafialny


Dokumenty potrzebne do przyjęcia sakramentów i posług

CHRZEST ŚWIĘTY

 • akt urodzenia dziecka,
 • dane chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia),
 • zaświadczenia zawierające potwierdzenie, że osoby wyznaczone na chrzestnych mogą nimi zostać (zaświadczenia z parafii aktualnego zamieszkania przyszłych rodziców chrzestnych)
 • przed celebracją sakramentu rodzice i chrzestni oddają kartki poświadczające przystąpienie do spowiedzi.

Przed wyborem chrzestnych należy pamiętać, że zgodnie z kan.874 Kodeksu Prawa Kanonicznego, do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, (w niektórych przypadkach), przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
 • ukończył  szesnaście lat
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (w interpretacji tej normy bierze się pod uwagę prowadzenie życia sakramentalnego – pokuta, Eucharystia, sakrament małżeństwa oraz uczestnictwo w życiu wspólnoty Kościoła)
 • jest  wolny od kary kanonicznej,
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni powinni zgłosić się do ks. Proboszcza (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu

Wymagane dokumenty:

 • metryki chrztu (z uwzględnioną informacją o sakramencie bierzmowania)
 • dowody osobiste narzeczonych.
 • świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
 • dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).
 • w przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (3 dokumenty z USC).
 • jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.

POGRZEB

Wymagane dokumenty:

 • akt zgonu z USC
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii