28 kwietnia, 2018

Msze ŚwiętePorządek Mszy Świętych

NIEDZIELA

7.30
od 01.01.2022 do 20.03.2022 nie będzie sprawowana

9.00

11.00

12.30 (z udziałem dzieci)

18.00
od 02 listopada do zmiany czasu na letni o godz. 17.00

Kwiatkowice – 8.15

Golanka Dolna – 9.30

Lisowice – 11.00

Mierzowice – 12.15

W CIĄGU TYGODNIA

9.00

18.00

od 02 listopada do wtorku przed Środą Popielcową o godz. 17.00

Mierzowice – środa 17.00

Golanka Dolna – czwartek 17.00

Kwiatkowice – piątek 17.00

Lisowice – sobota 17.00

od 02 listopada do wtorku przed Środą Popielcową o godz. 16.00


Liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Albowiem prace apostolskie to mają na celu, aby wszyscy stawszy się dziećmi Bożymi przez wiarę i chrzest, schodzili się razem, wielbili Boga pośród Kościoła, uczestniczyli w Ofierze i pożywali Wieczerzę Pańską

II Sobór Watykański, Konstytucja o Liturgii Świętej „Sacrosanctum Concilium”