28 kwietnia, 2018

Msze ŚwiętePorządek Mszy Świętych

NIEDZIELA

9.00

11.00

18.00
 według czasu letniego ( o godz. 17.00 według czasu zimowego)

Kwiatkowice – 8.15

Golanka Dolna – 9.30

Lisowice – 11.00

Mierzowice – 12.15

W CIĄGU TYGODNIA

9.00

18.00

według czasu letniego ( według czasu zimowego o godz. 17.00)

Mierzowice – środa 17.00

Golanka Dolna – środa 17.00

Kwiatkowice – piątek 17.00

Lisowice – piątek 17.00

Msze na wioskach w dni powszednie celebrowane są co drugi tydzień. Przed pójściem do kościoła sprawdź ogłoszenia.

według czasu letniego ( według czasu zimowego o godz. 16.00)


Liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Albowiem prace apostolskie to mają na celu, aby wszyscy stawszy się dziećmi Bożymi przez wiarę i chrzest, schodzili się razem, wielbili Boga pośród Kościoła, uczestniczyli w Ofierze i pożywali Wieczerzę Pańską

II Sobór Watykański, Konstytucja o Liturgii Świętej „Sacrosanctum Concilium”