28 kwietnia, 2018

Sakramenty

Chrzest:

Katecheza chrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych

Zobowiązani i zaproszeni  do uczestnictwa w tej katechezie są ci wszyscy, którzy pragną prosić o sakrament chrztu świętego dla swoich dzieci w naszej parafii oraz ich rodzice chrzestni.

Zapraszamy również te osoby, którzy funkcję chrzestnych podejmą w innych parafiach, do pełnienia której konieczne jest okazanie zgody proboszcza własnej parafii.

Katechezy w roku 2020 odbywać  się będą w następujące dni:

  1. 4 marzec 2020 r. 
  2. 7 maja 2020 
  3. 2 lipca  2020 r. 
  4. 3 września 2020 r. 
  5. 5 listopada 2020 r. 

 o godz. 19.00 w sali domu parafialnego 

Bierzmowanie:

Udzielane młodzieży z VIII kl oraz starszym, po koniecznym przygotowaniu, w terminie ustalonym z biskupem.

I Komunia Święta: trzecia niedziela maja na Mszy św. o godz. 11.00 

Spowiedź:

I piątki miesiąca – pół godziny przed Mszą poranną i godzinę przed Mszą wieczorną

W trakcie każdej Mszy Świętej niedzielnej

Namaszczenie chorych:

I soboty miesiąca (odwiedziny w domach chorych)

Niebezpieczeństwo śmierci, ciężka choroba, przygotowanie na operację, podeszły wiek – w każdym momencie (zgłoszenie księżom przez najbliższych)

11 luty – wspomnienie NMP z Lourdes, Światowy Dzień Chorego

Małżeństwo:

zobacz: „kancelaria parafialna”

Kapłaństwo:

zobacz: http://seminarium.legnica.pl/


“Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją”

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1131

“Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego”

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1210